Biuro Rachunkowe ADMINORA

Prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości, kadr i płac oraz podatków.
Prowadzimy także rozliczenia podmiotów finansowanych środkami unijnymi.

Reprezentujemy naszych Klientów przed organami skarbowymi i administracyjnymi na podstawie pełnomocnictwa (ZUS, US, GUS i inne w razie potrzeby).

Księgowość:

  • prowadzenie w pełnym zakresie ksiąg handlowych
  • ewidencja VAT
  • ewidencja środków trwałych

Kadry i płace:

  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie ewidencji urlopowej i czasu pracy
  • sporządzanie rozliczeń oraz deklaracji podatkowych i ZUS
  • obsługa umów zlecenie i o dzieło

Sprawozdawczość:

  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań statystycznych
  • rachunkowość dla celów zarządczych